Velkommen til InnoMatch

Læs mere om projketets aktiviteter:

Indledende analyser

der skal sikre et solidt fundament for realiseringen af projektets øvrige aktiviteter

Talentforløb

hvor studerende deltager i et kompetenceudviklingsforløb indeholdende samarbejder med virksomheder

 


Innovations-
samarbejder

hvor studerende løser en konkret problemstilling for en virksomhed

Praktikforløb

i nye og små virksomheder på tværs af grænserne

Aktiviteter i maj

 
- 2017.05.02: Scandinavian Talent Program (4/4)
  Læs mere

- 2017.05.09: Scandinavian Talent Case Competition (9-11 maj)
  Læs mere

- 2017.05.19: Udendørs innovationscamp i Nationalpark Thy (19-20 maj)
  Læs mere

Se aktiviteter i andre måneder under Kalender

Innovationssamarbejder hos Campus Varberg