Velkommen til InnoMatch

Læs mere om projketets aktiviteter:

Indledende analyser

der skal sikre et solidt fundament for realiseringen af projektets øvrige aktiviteter.

Talentforløb

Hvor studerende deltager i et kompetenceudviklingsforløb indeholdende samarbejder med virksomheder

 


Innovations-
samarbejder

hvor studerende løser en konkret problemstilling for en virksomhed

Praktikforløb

i nye og små virksomheder på tværs af grænserne

Kommende aktiviteter

 

-